انجمن اسلامی دانشجویان مسکو

در چارچوب طرح نمایشی و موزیکال روسیه و ایران "دریای آبی سیب های سرخ" ۲۶ مارس ساعت ۱۹:۰۰ موسیقی منحصر بفرد و باستانی استان هرمزگان در سالن رخمانینوف کنسرواتوار دولتی مسکو به سرپرستی رضا عباسپور اجرا خواهد شد.