بررسی ادعای روسیه مبنی بر صادرات محصولات سایر کشورها با نام ایران!!!!!

بر اساس اعلام سرویس نظارت بر بهداشت غذایی و دامی روسیه ، صادرات برخی از محصولات کشاورزی ایران به این کشور رشد بی سابقه ای داشته است.