اعیاد پاسخا و ماسلِنیتسا در روسیه

«عید پاک» یا «پاسخا»، یکی از بزرگ ترین، قدیمی ترین و باشکوه ترین اعیاد مسیحیان به شمار می رود. این روز میان روسها از اهمیت بسزایی برخوردار است و آن را اساس دین مسیحیت و آموزه های معنوی این دین می دانند. این عید در میان مسیحیان به رستاخیز مسیح منجی شهرت دارد و در این روز بود که حضرت مسیح پس از این که در اورشلیم شکنجه و مصلوب شده بود، دوباره زنده شد.