5 موزه روسیه که بازدید از آنها را نباید از دست بدهید

روسیه همواره کشوری با پشتوانه تاریخی غنی بوده و حفظ و نگهداری این تاریخ همیشه در رأس امور سردمداران این کشور قرار داشته است. از این روست که این کشور به کشور موزه های باز و بسته معروف شده و همه معتقدند حتی خیابان ها در شهرهای مختلف آن روایتگر تاریخ پر فراز و نشیب روسیه می باشد. به هر روی اگر به این کشور سفر می کنید یادتان باشد در خیابان های شهر قدم زده و حتما به موزه های آن سر بزنید.