سیستم حمل و نقل مسکو

طبیعی ست که ورود به مقصدی جدید و ناشناخته، مشکلات خاص خود را به دنبال دارد، اما پر واضح است با داشتن آگاهی بیشتر از محلی که به آن عزیمت می کنید، می توانید این مشکلات را به حداقل برسانید. گاهی برای بازدید از شهر، و یا حتی برای رفتن به محل تحصیل و کار، ممکن است با این مشکل روبرو باشید که بهترین وسیله نقلیه برای رفتن به دانشگاه و یا مقصد مورد نظرتان چیست؟