آشنایی با غذاهای ملی روسیه

آشنایی با غذاهای ملی روسیه: روسیه به عنوان پهناورترین کشور دنیا، از جهات مختلفی شهرت جهانی دارد. یکی از عواملی که موجب شده این کشور چند ملیتی در دنیا مطرح باشد، غذاهای روسی ست که اغلب به شیوه ای طبخ می شوند که هم گرما بخش روزهای سرد زمستان و هم نشاط بخش روزهای گرم تابستانی این سرزمین پهناور باشند.